NAVIGÁCIA

Fotogaléria

2% z dane pre OA HLOHOVEC

Darujte 2% z Vašich daní pre našu školu! Pomôže Vám pri tom odkaz v navigácii.

ĎAKUJEME! 

Streda 3. 6. 2020

Štatistika

Počet návštev: 60421

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Mapa

Partneri

Stužkové slávnosti sú neopakovateľným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Svojej triede pri tejto príležitosti venovala pieseň Mgr.Mirka Šmičková. Jej autorom je náš učiteľ slovenského jazyka PhDr.Stanko Kamenčík.

Pieseň pre všetkých našich študentov a absolventov

 zložil  pán učiteľ PhDr.Stanko Kamenčík a nahral ju  s  nezabudnuteľnými bratmi Beňovičovými smiley

https://www.youtube.com/watch?v=Z5jb7Mfj4fQ

Film nakrútený k 20.výročiu vzniku Obchodnej akadémie v Hlohovci:

https://youtu.be/14uym91CQnk

 

A takto svoju školu videli účastníci projektu COMENIUS  :-)

https://www.youtube.com/watch?v=C3-ZQyAmeAE

Novinky

 • Vážení zákonní zástupcovia záujemcov o štúdium v našej škole!

  V najbližších dňoch dostane (na stránke školy, poštou, telefonicky, mailom, cez EduPage) informáciu o prijatí/neprijatí žiaka do 1.ročníka v šk.r.2020/21. Do 4.júna 2020 je potrebné doručiť nám (poštou, osobne, odoslaním naskenovaného tlačiva mailom, alebo cez Edupage) potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. Tlačivo nájdete v prílohe tohto oznamu a dostanete ho i poštou spolu s rozhodnutím o prijatí/neprijatí na štúdium.

 • Jedinečné maturitné skúšky v čase korony budú pre nás všetkých nezabudnuteľným zážitkom! Našim štvrtákom do ďalších náročných dní prajeme veľa úspechov a splnených snov. Vďaka štúdiu v Obchodnej akadémii Hlohovec majú na to všetky predpoklady.

 • Mladý prekladateľ

  Pod týmto názvom už po siedmykrát organizovala súťaž pre študentov stredných škôl Katedra translatológie FF UKF v Nitre. Našu školu v tejto súťaži úspešne reprezentovali a certifikáty obdržali: Viktória Gulová, Nikola Petreková, Dávid Machovec a Igor Zelenay.

 • Práve vyšlo aprílové číslo časopisu Kam po strednej. Študenti v ňom môžu nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov.Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/

 • V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

  Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

 • Informácie z 25.marca 2020

  Vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a teda aj v Obchodnej akadémii Hlohovec, bude od 30.03.2020 až do odvolania prerušené vyučovanie. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sú zrušené.

  Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania.

  Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ budú zasielané do 15.05.2020

 • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa výchovno - vyučovací proces vo všetkých školách a teda i v Obchodnej akadémii Hlohovec od pondelka 16.marca 2020 prerušuje do 27.marca 2020 vrátene. Externá časť a pisomná forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať od 31.marca 2020 do 3.apríla 2020. O prípadnych ďalších zmenách vás budeme priebežne informovať.

  Dôrazne upozorňujeme všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov školy na dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení a zodpovedné správanie s cieľom zamedziť šírenie koronavírusu!

 • Výchovno-vyučovací proces v Obchodnej akadémii Hlohovec je od 10.marca 2020 do 13.marca 2020 z rozhodnutia TTSK prerušený v súvislosti s karanténnymi opatreniami prijatými na zabránenie šírenia koronavírusu. O všeobecných preventívnych opatreniach boli všetci žiaci, zamestnanci a rodičia informovaní prostredníctvom Edupagu.

 • Dňa 28. 2. sme u nás privítali ôsmakov zo ZŠ Koperníkova. Ujal sa ich náš profesionálne zohraný tím tretiakov v zložení Dávid, Karin, Nikola, Nina. O úspechu podujatia svedčia pozitívne spätné väzby. Bolo to pre nich zaujímavé, dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí a najväčší úspech mali kvízy. Veríme, že niektorých budeme mať onedlho možnosť privítať ako našich nových spolužiakov. Tešíme sa na vás!

 • Ďakujeme Viktórii Gulovej za reprezentáciu školy v krajskom kole súťaže v Spracovaní informácií na počítači, kde sa umiestnila na krásnom 4. mieste s výkonom 299,9 čistých úderov za minútu.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Fotogaléria