NAVIGÁCIA

Fotogaléria

2% z dane pre OA HLOHOVEC

Darujte 2% z Vašich daní pre našu školu! Pomôže Vám pri tom odkaz v navigácii.

ĎAKUJEME! 

Nedeľa 11. 6. 2023

Štatistika

Počet návštev: 1197682
 • Škola je k 31.08.2021 zrušená
  Tehelná 4, Hlohovec
 • 033/5559420

Mapa

Partneri

Stužkové slávnosti sú neopakovateľným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Svojej triede pri tejto príležitosti venovala pieseň Mgr.Mirka Šmičková. Jej autorom je náš učiteľ slovenského jazyka PhDr.Stanko Kamenčík.

Pieseň pre všetkých našich študentov a absolventov

 zložil  pán učiteľ PhDr.Stanko Kamenčík a nahral ju  s  nezabudnuteľnými bratmi Beňovičovými smiley

https://www.youtube.com/watch?v=Z5jb7Mfj4fQ

Film nakrútený k 20.výročiu vzniku Obchodnej akadémie v Hlohovci:

https://youtu.be/14uym91CQnk

 

A takto svoju školu videli účastníci projektu COMENIUS  :-)

https://www.youtube.com/watch?v=C3-ZQyAmeAE

Novinky

 • Naša škola bola k 31.augustu 2021 rozhodnutím zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja zrušená, záujemcovia o študijný odbor 6317M-obchodná akadémia majú možnosť prihlásiť sa na štúdium na SOŠ chemickú v Hlohovci, kde pokračujú v štúdiu i žiaci našej školy pod vedením našich skúsených pedagógov.

 • STOročie s korunou

  V rámci predmetu Manažment osobných financií sme sa mali možnosť dňa 9. 6. dozvedieť veľa zaujímavostí spojených s korunovou menou vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v obnovených priestoroch na Rázusovej 6. Zároveň sme využili možnosť pozrieť si aj Na začiatku ... - absolventskú výstavu žiakov odborov propagačná grafika a fotografický dizajn SOŠCH Hlohovec, ktorej súčasťou sa náš odbor od septembra stáva.

  Dozvedeli sme sa napríklad, že:

  - Halierové a korunové mince z rokov 1892 až 1918 boli oficiálne prvé Rakúsko-Uhorské peniaze, ktoré nahradili zlatky, zlatník a guldeny.

 • Posledný on-line Veľtrh Cvičných firiem v tomto školskom roku. Tentokrát venovaný ekologickým projektom zodpovedného a udržateľného podnikania. Organizovala ho MUB Praha a zúčastnilo sa ho 40 Cvičných Firiem zo SR a ČR. SRDEČNÁ GRATULÁCIA našim dvom Cvičným firmám z 3.A, nielenže vypracovali úžasné projekty, ale aj postúpili do finále TOP 11 Projektov, kde naživo svoje Projekty obhájili pred odbornou porotou zloženou z podnikateľov z praxe. Urobili výborný dojem, porota nešetrila chválou a nakoniec v konečnom sčítaní bodov získali 2 medaile v TOP 3 ! Ďakujeme: Viktória Gulová, Veronika Kučerová a Andrej Jurčacko z 3.A. Boli ste skvelí!

 • 26. a 27.5. sa žiaci 3.A, dvoch Cvičných Firiem, Batyk and Custom, s.r.o. a 21kapkejks, s.r.o. zúčastnili online veľtrhu cvičných firiem "Bratislavské kontraktačné dni". Súťažili spolu s 31 firmami zo Slovenska a ČR. Bojovali v 6tich rôznych kategóriách a množstve vedomostných kvízov - zúčastnili sa všetkých súťaží a boli nesmierne úspešní. Celkovo spolu vyhrali v súťažiach 4 prvé, 2 druhé a 2 tretie miesta a nakoniec sa Batyk and Custom s.r.o. stali aj víťazmi celého veľtrhu. Sú tak treťou firmou našej školy, ktorá v r.2021 vyhrala celý Veľtrh cvičných firiem = najvyššie možné ocenenie na danom podujatí. K týmto historickým úspechom im SRDEČNE blahoželáme!

 • Dotazník v eTwinningovom projekte

  Aj tento rok naši tretiaci pracujú v eTwinningovom projekte Sustainable clothing awareness. V rámci projektu s parnerskými školami vytvorili dotazník týkajúci sa témy projektu, ktorý následne vyhodnotia. Ak sa chcete stať tiež súčasťou nášho projektu a oprášiť svoju angličtinu pozývame Vás vyjadriť sa k téme udžateľnej módy v dotazníku: https://forms.gle/xQZ1v1bATNuYb4s98

  Za každé vyplnenie vopred ďakujeme!

 • Metropolitní univerzitní banka

  17. máj

  "VIDEO Z POSLEDNÍHO ON-LINE SETKÁNÍ s úspěšnými fiktivními firmami našich soutěží je tady! Tentokrát s fiktivními firmami Obchodnej akadémie Hlohovec

  Finálové setkání zástupců MUBanky s úspěšnými fiktivními firmami z posledních soutěží proběhlo na platformě MS Teams s výbornými fiktivními firmami z OA Hlohovec a jejich vyučující PROFESOR STAR 2020 Ing. Janou Fuernkranz Fulierovou.

  Milé a přátelské setkání se zúčastnili zástupci fiktivních firem 21Kapkejks, Batyk&Custom a absolutního vítěze 26.Mezinárodního veletrhu fiktivních firem Praha 2021 firmou Reborn. Společně jsme zavzpomínali na tradiční i on-line veletrhy fiktivních firem, zhodnotili soutěže, poodhalili novinky z kuchyně těchto skvělých fiktivek včetně novinek naší MUBanky. Krásnou tečkou bylo ohlédnutí za Anketou Metropolitní univerzity Praha a České pošty o nejlepšího on-line vyučujícího FIF, kdy první PROFESOR STAR se stala právě ing. Jana Fuernkranz Fulierová. "

 • Dnes sme sa slávnostne, aj keď komornejšie, rozlúčili s našimi absolventami, študentami 4.A. Do ďalšieho života im želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote, prípadne úspešné štúdium na vysokých školách. Dúfame, že na našu školu budú spomínať s úsmevom a dobrým pocitom. Ako v slávnostnom príhovore spomenul pán profesor Kamenčík, bolo ich v triede 29 a naša škola slávi tento rok 29 rokov svojej krásnej úspešnej existencie. Na zdravie posledným absolventom Obchodnej akadémie v Hlohovci!

 • Naša škola sa v rámci projektu IT Akadémia zapojila do aktivít, umožňujúcich bezplatné získanie certifikátu ECDL pre študentov. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

  Možnosť otestovať si vedomosti získané na hodinách cvičení z ECDL využili študenti 4. A triedy Nina Múdra a Dávid Machovec. Dňa 7. mája 2021 sa zúčastnili v akreditovanom testovacom centre na ŠVS Piešťany testovania systému ECDL. Obidvaja úspešne absolvovali všetky štyri moduly a Európsky vodičský preukaz na počítače ECDL PROFILE CERTIFIKATE získali. Blahoželáme!

 • Metropolitní Univerzita Praha a jej cvičná firma MUB Banka zorganizovali dňa 20.4.2021 pre zástupcov našich cvičných firiem veľmi zaujímavé dopoludnie. Jednalo sa o pokračovanie spolupráce z 26.Medzinárodného Veľtrhu Praha 2021, ktorý sa konal online v marci. Metropolitní Univerzita Praha spoluorganizuje už 3 roky rôzne aktivity a súťaže pre cvičné firmy hlavne počas Medzinárodných Veľtrhov Cvičných Firiem v Čechách aj na Slovensku. Mnohé organizuje aj samostatne. Obľúbenou súťažou je Najlepšia elektronická prezentácia firmy, z ktorej už máme dve bronzové medaile.

 • Ďakujeme Viktórii Gulovej za reprezentáciu našej školy v 55. ročníku celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v disciplíne - písanie na počítači.

 • 1. online kolo olympiády z účtovníctva

  bolo koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). 1. kolo prebiehalo online formou testu 23. 03. 2021. Zapojilo sa z celého Slovenska 131 žiakov, z ktorých štyria pre porušenie pravidiel boli dikvalifikovaní. Našu školu reprezentovali žiaci 4. ročníka: Dávid Machovec - umiestnil sa na 41. mieste, Dávid Uhlár - sa umiestnil na 46. mieste a na 52. priečke skončila Ninka Múdra. Blahoželáme.

 • Historický úspech našej školy: cvičná Firma REBORN s.r.o. zo 4.A vyhrala 18.3. 2021 celý medzinárodný Veľtrh CVF v Prahe a odniesla si titul Najlepšia Firma! Aj naše ďalšie dve cvičné firmy 21kapkejks s.r.o. a Batyk and Custom s.r.o. z 3.A sa umiestnili na popredných miestach a potvrdili tak kvalitu ich umiestnení z predchádzajúcich troch veľtrhov (november 2020 Nitra, december 2020 Praha, marec 2021 Ostrava). Týmito výsledkami sa naša OA zaradila na popredné miesto vo "veľtržnej" úspešnosti Cvičných Firiem v celoslovenskom meradle. Sme na našich študentov veľmi hrdí a srdečne im blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Škola je k 31.08.2021 zrušená
  Tehelná 4, Hlohovec
 • 033/5559420

Fotogaléria