NAVIGÁCIA

Fotogaléria

2% z dane pre OA HLOHOVEC

Darujte 2% z Vašich daní pre našu školu! Pomôže Vám pri tom odkaz v navigácii.

ĎAKUJEME! 

Pondelok 18. 3. 2019

Štatistika

Počet návštev: 3505971

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Mapa

Partneri

Stužkové slávnosti sú neopakovateľným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Svojej triede pri tejto príležitosti venovala pieseň Mgr.Mirka Šmičková. Jej autorom je náš učiteľ slovenského jazyka PhDr.Stanko Kamenčík.

Pieseň pre všetkých našich študentov a absolventov

 zložil  pán učiteľ PhDr.Stanko Kamenčík a nahral ju  s  nezabudnuteľnými bratmi Beňovičovými smiley

https://www.youtube.com/watch?v=Z5jb7Mfj4fQ

Film nakrútený k 20.výročiu vzniku Obchodnej akadémie v Hlohovci:

https://youtu.be/14uym91CQnk

 

A takto svoju školu videli účastníci projektu COMENIUS  :-)

https://www.youtube.com/watch?v=C3-ZQyAmeAE

Novinky

 • Dňa 13. 2. sme s druhákmi mali možnosť zúčastniť sa komentovanej prehliadky výstavy cirkulárnej ekonomiky v priestoroch Slovak Business Agency v Bratislave. Zoznámili sme sa s produktami firiem, ktorým nie sú cudzie pojmy ako recyklovanie, ekodizajn, opätovné používanie, refurbishing, upcycling alebo zero waste. Témou výstavy je predstavenie inovatívnych a inšpiratívnych príkladov dobrej praxe v oblasti cirkulárnej ekonomiky zo Slovenska i zahraničia. Zamýšľali sme sa, aké možnosti dobrej praxe v tomto smere majú výrobcovia v každej z fáz životného cyklu výrobku napríklad vo fáze dizajnu, výroby, konca životnosti, čo sme si následne aj prakticky overili na súčiastkach elektrospotrebičov. Naše postrehy ste si mohli vypočuť aj vo vysielaní Slovenského rozhlasu: http://slovensko.rtvs.sk/clanky/ekonomika-a-financie/187805/vystava-o-cirkularnej-ekonomike

 • Dňa 5. 2. sme na našej škole privítali veľmi milú návštevu z Grécka. S eTwinningovými partnermi sme malil skvelú spoluprácu cez internet na projekte Active Citizen Companies. Osobné stretnutie bolo príjemným bonusom a obohatením pre obe zúčastnené strany.

 • Naši žiaci a žiačky vstupujú do nového kalendárneho roka so skvelým výsledkom v okresnom kole basketbalu stredných škôl, ktoré sa uskutočnilo 29. januára. Chlapci získali 1. miesto a dievčatá 2. miesto po zápasoch:

  - chlapci :OA - GIK (15:6), OA - SOŠT (18:2)

  - dievčatá: OA - GIK (8:17).

  Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové úspechy.

 • Blahoželáme

  Nine Múdrej z II.A triedy, ktorá vyhrala okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku (kategória 1.a 2.ročník stredných škôl) a bude našu školu a okres reprezentovať v krajskom kole. Držíme jej palce!

 • Návštevou Komunitného centra Esther v Hlohovci dňa 17.12. si I.A trieda mohla overiť prepojenie teórie OBN s praktickou aktivitou.V projekte pod názvom " Učíme sa pomáhať slabším " prispeli študenti materiálnou potravinovou zbierkou ženám s deťmi, ktoré sa ocitli v kritickej životnej situácii.Aj takto sa učíme byť zodpovední a empatickí voči svojmu okoliu.

 • Ekotopfilm

  K zvýšeniu povedomia o dôležitosti správať sa k životnému prostrediu nanajvýš zodpovedne, pomohlo aj predstavenie Ekotopfilm, ktorého sme sa zúčastnili dňa 14.12.v empírovom divadle.

 • 12. 12. 2018 sa v podkrovných priestoroch našej školy uskutočnila beseda s básnikom a aforistom Milanom Hodálom. Autor prišiel našim žiakom (2., 3. a 4. ročníka) predstaviť svoju pripravovanú zbierku „Užívam si“.

 • Vynovená DIGI učebňa

  K zvýšeniu kvality vyučovania v našej škole určite prispeje i vynovená DIGI učebňa na 1.poschodí. Jej rekonštrukciu iniciovala Ing.Paula Šilhárová, financovanie sme zabezpečili vďaka Rodičovskému združeniu pri Obchodnej akadémii Hlohovec a samotnú rekonštrukciu zrealizoval ekonomický úsek pod vedením Eriky Richterovej, hlavne náš pán školník Ľuboš Ševček. Všetkým za to patrí veľká vďaka!

 • V deň svätého Mikuláša navštívili naši prváci (Timea, Veronika, Peter a Radim) zariadenie pre seniorov Harmonia Hlohovec v budovách na Podzámskej a Hollého ulici. V prestrojení za anjelov a čertov asistovali Mikulášovi pri rozdávaní darčekov i hrejivých úsmevov.

 • Dňa 5. decembra 2018 sme sa zúčastnili 5. Kontraktačného veľtrhu cvičných firiem pod dozorom Ing. Soni Seewaldovej. Organizátorom bola Obchodná akadémia v Seredi. Svoje stánky rozložilo 15 cvičných firiem: zo Zlatých Moraviec, z Levíc, zo Šale, z Bratislavy, z Hlohovca a 2 hostiteľské CF zo Serede.

 • Dňa 29. novembra 2018 sme mali na našej škole veľmi milú návštevu - predškolákov z Materskej školy na Nábreží A. Hlinku v Hlohovci. Zavítali k nám v rámci seriálu "Potulky za povolaniami", ktorého cieľom je spoznávať rôzne profesie rodičov škôlkárov.

 • Dňa 15.11. určite prispela k prehĺbeniu odborných vedomostí exkurzia z oblasti obchodného podnikania. Dozvedeli sme sa viac o histórii Metra,o podmienkach prevádzkovania, o zákazníkoch typu Horeca, Traders, SCO a tiež mnohé zaujímavé čísla z pohľadu ekonomiky, ktoré využijeme na hodinách EKO a pri maturitnej skúške.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Fotogaléria