Ochrana osobných údajov

Certifikáty

ECDL Európsky vodičák na počítač

ECDL - Európsky vodičák na počítač

V Školskom vzdelávacom programe Obchodnej akadémie Hlohovec má významné miesto vyučovací predmet ECDL, v rámci ktorého majú naši študenti možnosť   pripraviť sa na medzinárodný certifikát ECDL a prihlásiť sa na skúšky v niektorom z akreditovaných testovacích centier.

Milí študenti, ponúkame Vám prípravu na progresívny a medzinárodne akceptovaný systém preverovania počítačovej gramotnosti. Zabezpečíme pre Vás kvalitnú prípravu na testy ECDL.
ECDL (European Computer Driving Licence) je medzinárodne uznávaný certifikát, doporučený v rámci Európskej únie ako štandard počítačovej vzdelanosti. V mimoeurópskych krajinách sa používa tiež označenie ICDL (International Computer Driving Licence).
Počítačová gramotnosť, t. j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním série štandardizovaných testov a potvrdzuje sa vydaním Európskeho vodičského preukazu na počítač (Certifikátu ECDL), ktorý je najvyšším dokladom systému ECDL, je medzinárodne rešpektovaný a má časovo neobmedzenú platnosť.

Viac informácií môžete nájsť na oficiálnej stránke www.ecdl.sk.

Prínos ECDL
celoeurópsky rešpektovaný Certifikát ECDL,
formálne preukázateľnú úroveň schopností práce s počítačom,
zefektívnenie využívania výpočtovej techniky a zvýšenie vlastnej pracovnej výkonnosti,
výhodnejšiu pozíciu pri výbere zamestnania,
mobilitu a širšiu možnosť uplatnenia na trhu pracovných síl v SR a vo svete.

Novinky

Kontakt

  • Škola je k 31.08.2021 zrušená
    Tehelná 4, Hlohovec
  • 033/5559420

Fotogaléria