Ochrana osobných údajov

Predmetové komisie

Predmetová komisia odborných predmetov, matematiky a informatiky

Vedúca PK:  Ing. Anna Charvátová

Členovia:

Ing. Lívia Černušáková

Ing. Paula Šilhárová

Ing. Jana Fulierová

Ing. Pavol Minarčík

Ing. Soňa Seewaldová

Mgr. Dagmar Haulišová

Mgr. Zuzana Svobodová

Mgr. Daniela Minárová

 

Odborné predmety:

ekonomika, administratíva a korešpondencia,  hospodárska geografia, účtovníctvo, makroekonómia, právo,  hospodárske výpočty a štatistika,  sociálna  komunikácia,  cvičenia z administratívy a korešpondencie, cvičenia z účtovníctva, cvičenia z ECDL, manažment osobných financií, odborná prax,cvičná firma praktikum, matematika,  informatika, tovaroznalectvo.

 

Poznaj - Manažment osobných financií

Pre rozpoznanie
dobrej finančnej rady od tej zlej
je dôležité dobré finančné vzdelanie.

Robert Kiyosaki, podnikateľ a spisovateľ

Chcete rozumieť svojim financiám? Chcete sa naučiť vedieť zvažovať možnosti a vedieť si z nich vybrať? Chcete poznať a ovládať nástroje a prostriedky, ktoré vám môžu byť nápomocné pri vstupe do sveta reálneho trhu práce, a teda aj zdroja finančnej nezávislosti?

Celý systém výučby v rámci projektu „Poznaj svoje peniaze“ riadi unikátna internetová e-learningová aplikácia, s ktorou budeme pracovať.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Škola je k 31.08.2021 zrušená
    Tehelná 4, Hlohovec
  • 033/5559420

Fotogaléria