Ochrana osobných údajov

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejnené faktúry nájdete na ľavej lište.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK 43 891,96 s DPH 20.07.2021 SOŠCH Hlohovec Mgr.Katarína Turzová riaditeľka
Zmluva Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK 5 179.89 s DPH 06.07.2021 SOŠT Hlohovec Mgr.Katarína Turzová riaditeľka
Zmluva Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK 1 226,50 s DPH 29.06.2021 Vlastivedné múzeum v Hlohovci Mgr.Katarína Turzová riaditeľka
Zmluva Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK 1 862.23 s DPH 28.06.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Mgr.Katarína Turzová riaditeľka
Zmluva 13 Zmluva o dodávke tepla s DPH 20.12.2019 Magna teplo a.s. Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 15090015 zmluva o nájme-kotolňa 2 286,74 s DPH 19.12.2019 SMS TTSK s. r. o. Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
Zmluva 12 Úrazové poistenie žiakov s DPH 13.11.2019 Union poisťovňa a.s. Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
Zmluva 10 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 300,00 s DPH 21.10.2019 Spojená škola Hlohovec Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
Zmluva 11 Zmluva o poskytnutí grantu č. BK-PP19-06 1 950.00 s DPH 14.10.2019 Nadácia Pontis Oochodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa 2/2019 Šikmá schodisková plošina a nájazdová rampa 14 910,00 s DPH 10.10.2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Zmluva 09 Kúpna zmluva:Schodisková plošina+nájazdová rampa 14 910.00 s DPH 10.09.2019 02.09.2019 21.10.2019 Ridop s.r.o. Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa 1/2019 Rekonštrukcia budovy školy - okná 114 666,38 s DPH 31.08.2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Zmluva 08 Dodatok č. 14 k Zmluve o zabezpečení stravy v školskej stravovni č. 2/02/2002 s DPH 28.08.2019 SOŠ Hlohovec Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Šikmá schodisková plošina s nájazdovou rampou 14 910,00 s DPH 26.08.2019 06.09.2019 10.10.2019 10.09.2019 Ridop s.r.o Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Zmluva 06 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04. 03. 2019 na stavebnú akciu Rekonštrukcia budovy školy-okná 137 707,62 s DPH 10.07.2019 Okná HC s.r.o. Hlohovec Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
Zmluva 07 Príloha k dodatku č. 1k Zmluve o dielo zo dňa 04. 03. 2019 na stavebnú akciu Rekonštrukcia budovy školy-okná 804,00 s DPH 10.07.2019 Okná HC s.r.o. Hlohovec Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
Zmluva 05 Zmluva č. ZO/2019A16401-1ochrana osobných údajov 36/mesiac s DPH 05.04.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Oochodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
Zmluva 03 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru 1 660.00 s DPH 04.03.2019 PJ Centrum s.r.o. Oochodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
Zmluva 04 Zmluva o dielo+ príloha č. 1 137 419,20 s DPH 04.03.2019 Okná HC s.r.o. Hlohovec Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
Zmluva 02 Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci bez DPH 18.02.2019 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec Mgr. Katarína Turzová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/298

Novinky

Kontakt

  • Škola je k 31.08.2021 zrušená
    Tehelná 4, Hlohovec
  • 033/5559420

Fotogaléria