Ochrana osobných údajov

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 2/2019 Šikmá schodisková plošina a nájazdová rampa 14 910,00 s DPH 10.10.2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
VO: Súhrnná správa 1/2019 Rekonštrukcia budovy školy - okná 114 666,38 s DPH 31.08.2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Šikmá schodisková plošina s nájazdovou rampou 14 910,00 s DPH 26.08.2019 06.09.2019 10.10.2019 10.09.2019 Ridop s.r.o Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výkon činnosti technického dozoru investora stavby: "Rekonštrukcia budovy školy - okná" 1.800.- bez DPH 30.01.2019 08.02.2019 31.08.2019 04.03.2019 PJ Centrum s.r.o Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia budovy školy - okná 114 666.38 bez DPH 17.12.2018 07.01.2019 31.08.2019 04.03.2019 Okná HC s.r.o. Hlohovec Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Novinky

Kontakt

  • Škola je k 31.08.2021 zrušená
    Tehelná 4, Hlohovec
  • 033/5559420

Fotogaléria