Ochrana osobných údajov

 • OZNAM

  Naša škola bola k 31.augustu 2021 rozhodnutím zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja zrušená, záujemcovia o študijný  odbor 6317M-obchodná akadémia majú možnosť prihlásiť sa na štúdium na SOŠ chemickú v Hlohovci, kde pokračujú v štúdiu i žiaci našej školy pod vedením našich  skúsených pedagógov.

 • STOročie s korunou

  STOročie s korunou

  V rámci predmetu Manažment osobných financií sme sa mali možnosť dňa 9. 6. dozvedieť veľa zaujímavostí spojených s korunovou menou vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v obnovených priestoroch na Rázusovej 6. Zároveň sme využili možnosť pozrieť si aj Na začiatku ... - absolventskú výstavu žiakov odborov propagačná grafika a fotografický dizajn SOŠCH Hlohovec, ktorej súčasťou sa náš odbor od septembra stáva.

  Dozvedeli sme sa napríklad, že:

  - Halierové a korunové mince z rokov 1892 až 1918 boli oficiálne prvé Rakúsko-Uhorské peniaze, ktoré nahradili zlatky, zlatník a guldeny.

  Halierové a korunové mince sa razili: A) každý štát sám B) Rakúsko C) Uhorsko ? 

  - V mincovni v Leningrade boli razené prvé halierové mince s dátumom razby 1953.

  Kde sa nachádzali dve mincovne v ktorých sa razili mince v rokoch 1953-1960? A) Kremnici a Prahe B) Leningrade a Kremnici C) Krahuliach a Londýne

  - Po menovej reforme v roku 1953, ktorá bola nevýhodná pre väčšinu obyvateľstva, sa začali tlačiť nové československé papierové platidlá, ktoré boli vyrobené podľa sovietskych vzorov.

  Kde sa tlačili bankovky a štátovky z roku 1953 A) Bratislava B) Praha C) Moskva?

  - MF tllačilo štátovky až do r. 1926, kedy vznikla NBČS a začali sa tlačiť bankovky. Autorom návrhu 100 Kč a 1000 kč (KORUNA ČESKOSLOVENSKA) bol Alfons Mucha.

  Kedy vznikla Narodní banka Československá? A) 1926 B) 1950 C) 1979

  (Správne odpovede: ABCA)

   

 • Striebro a bronz z Prahy

  Posledný on-line Veľtrh Cvičných firiem v tomto školskom roku. Tentokrát venovaný ekologickým projektom zodpovedného a udržateľného podnikania. Organizovala ho MUB Praha a zúčastnilo sa ho 40 Cvičných Firiem zo SR a ČR. SRDEČNÁ GRATULÁCIA našim dvom Cvičným firmám z 3.A, nielenže vypracovali úžasné projekty, ale aj postúpili do finále TOP 11 Projektov, kde naživo svoje Projekty obhájili pred odbornou porotou zloženou z podnikateľov z praxe. Urobili výborný dojem, porota nešetrila chválou a nakoniec v konečnom sčítaní bodov získali 2 medaile v TOP 3 ! Ďakujeme: Viktória Gulová, Veronika Kučerová a Andrej Jurčacko z 3.A. Boli ste skvelí!

 • 8 medailí na Bratislavskom Veľtrhu CVF

  26. a 27.5. sa žiaci 3.A, dvoch Cvičných Firiem, Batyk and Custom, s.r.o. a 21kapkejks, s.r.o. zúčastnili online veľtrhu cvičných firiem "Bratislavské kontraktačné dni". Súťažili spolu s 31 firmami zo Slovenska a ČR. Bojovali v 6tich rôznych kategóriách a množstve vedomostných kvízov - zúčastnili sa všetkých súťaží a boli nesmierne úspešní. Celkovo spolu vyhrali v súťažiach 4 prvé, 2 druhé a 2 tretie miesta a nakoniec sa Batyk and Custom s.r.o. stali aj víťazmi celého veľtrhu. Sú tak treťou firmou našej školy, ktorá v r.2021 vyhrala celý Veľtrh cvičných firiem = najvyššie možné ocenenie na danom podujatí. K týmto historickým úspechom im SRDEČNE blahoželáme!

 • Dotazník v eTwinningovom projekte

  Dotazník v eTwinningovom projekte

  Aj tento rok naši tretiaci pracujú v eTwinningovom projekte Sustainable clothing awareness. V rámci projektu s parnerskými školami vytvorili dotazník týkajúci sa témy projektu, ktorý následne vyhodnotia. Ak sa chcete stať tiež súčasťou nášho projektu a oprášiť svoju angličtinu pozývame Vás vyjadriť sa k téme udžateľnej módy v dotazníku:   https://forms.gle/xQZ1v1bATNuYb4s98

  Za každé vyplnenie vopred ďakujeme!

 • Video z webinára cvičných firiem

  Metropolitní univerzitní banka

  17. máj

  "VIDEO Z POSLEDNÍHO ON-LINE SETKÁNÍ s úspěšnými fiktivními firmami našich soutěží je tady! Tentokrát s fiktivními firmami Obchodnej akadémie Hlohovec

  Finálové setkání zástupců MUBanky s úspěšnými fiktivními firmami z posledních soutěží proběhlo na platformě MS Teams s výbornými fiktivními firmami z OA Hlohovec a jejich vyučující PROFESOR STAR 2020 Ing. Janou Fuernkranz Fulierovou.

  Milé a přátelské setkání se zúčastnili zástupci fiktivních firem 21Kapkejks, Batyk&Custom a absolutního vítěze 26.Mezinárodního veletrhu fiktivních firem Praha 2021 firmou Reborn. Společně jsme zavzpomínali na tradiční i on-line veletrhy fiktivních firem, zhodnotili soutěže, poodhalili novinky z kuchyně těchto skvělých fiktivek včetně novinek naší MUBanky. Krásnou tečkou bylo ohlédnutí za Anketou Metropolitní univerzity Praha a České pošty o nejlepšího on-line vyučujícího FIF, kdy první PROFESOR STAR se stala právě ing. Jana Fuernkranz Fulierová. "

  Link na video

  https://fb.watch/5ywmNkLIFB/

 • Slávnostné vyradenie štvrtákov

  Dnes sme sa slávnostne, aj keď komornejšie, rozlúčili s našimi absolventami, študentami 4.A. Do ďalšieho života im želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote, prípadne úspešné štúdium na vysokých školách. Dúfame, že na našu školu budú spomínať s úsmevom a dobrým pocitom. Ako v slávnostnom príhovore spomenul pán profesor Kamenčík, bolo ich v triede 29 a naša škola slávi tento rok 29 rokov svojej krásnej úspešnej existencie. Na zdravie posledným absolventom Obchodnej akadémie v Hlohovci!

 • Certifikáty systému ECDL

  Naša škola sa v rámci projektu IT Akadémia  zapojila  do aktivít, umožňujúcich  bezplatné získanie certifikátu ECDL pre študentov. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

  Možnosť  otestovať si  vedomosti získané na hodinách cvičení z ECDL využili študenti  4. A triedy Nina Múdra a Dávid Machovec. Dňa 7. mája 2021 sa zúčastnili v akreditovanom testovacom centre na ŠVS Piešťany testovania systému ECDL. Obidvaja úspešne absolvovali všetky štyri moduly a Európsky vodičský preukaz na počítače ECDL PROFILE CERTIFIKATE získali. Blahoželáme!

 • Webinár so zástupcami víťazných cvičných firiem

  Metropolitní Univerzita Praha a jej cvičná firma MUB Banka zorganizovali dňa 20.4.2021 pre zástupcov našich cvičných firiem veľmi zaujímavé dopoludnie. Jednalo sa o pokračovanie spolupráce z 26.Medzinárodného Veľtrhu Praha 2021, ktorý sa konal online v marci. Metropolitní Univerzita Praha spoluorganizuje už 3 roky rôzne aktivity a súťaže pre cvičné firmy hlavne počas Medzinárodných Veľtrhov Cvičných Firiem v Čechách aj na Slovensku. Mnohé organizuje aj samostatne. Obľúbenou súťažou je Najlepšia elektronická prezentácia firmy, z ktorej už máme dve bronzové medaile.

  V marci zorganizovala Metropolitní Univerzita súťaž o najlepší obchodný leták, a naše dve cvičné firmy postúpili do finálovej TOP 10 najlepších letákov. Odborná porota ich umiestnila na popredné priečky a ocenila veľké kvalitatívne zlepšenie ich propagačných materiálov.

  Takisto bola MU Praha garantom a spoluvyhlasovateľom súťaže o Najlepšieho vyučujúceho Cvičnej Firmy 2020, kde pani učiteľka Fulierová z našej školy získala prestížnu cenu PROFESOR STAR. Čerešničkou na torte celého online Veľtrhu v Prahe bolo samozrejme umiestňovanie našich cvičných firiem na popredných miestach v jednotlivých súťažiach a nakoniec štvrtácka Reborn s.r.o. vyhrala celý veľtrh a stala sa absolútnym víťazom.

  Obsahom webinára bola teda samozrejme aj poohliadnutie sa za týmto úspešným happeningom, kedy sme diskutovali o prínosoch jednotlivých súťaží pre cvičné firmy, vyberali sme najpopulárnejšie súťaže, či navrhovali nové. Webinára sa zúčastnilo 6 študentov z našej školy (po 2 zástupcoch z každej cvičnej firmy), 3 študenti Metropolitnej univerzity (a pracovníci cvičnej firmy MUB) s ich profesorom, pánom Maxom a Ing.Fulierová.

  Program bol pestrý a veľmi zaujímavý, okrem už spomínaj spätnej väzby nám MUB Banka predstavila svoje nové produkty, ako aj kvíz k tretiemu výročiu ich založenia. Naše cvičné firmy im zasa predstavili svoje plány do budúcnosti, predstavili pripravované novinky v ich ponuke a zhodnotili ekonomický dopad korona krízy na ich podnikanie. A aký mali samotní študenti názor na takúto zaujímavú aktivitu?

  Batyk and Custom, s.r.o.:

  Tak ja som veľmi rada za túto skúsenosť a dúfam že budeme aj ďalej napredovať. (Veronika)

  Bolo to zaujímavé interview s priateľskou atmosférou a beriem to ako veľmi dobrú skúsenosť do budúcnosti. (Andrej)

  21 kapkejks, s.r.o.:

  Dalo sa to zvládnuť aj keď trochu tréma tam hrala svoje ale beriem to ako dobrú skúsenosť do budúcnosti. (Igor)

  Veľmi zaujímavá skúsenosť, naše prvé interview ako firma a myslím si že dopadlo dobre. Otázky boli zaujímavé a celkovo bolo cítiť dobrú atmosféru z tohoto rozhovoru, tréma ani tak nie. (Miška)

  Reborn, s.r.o.:

  Ja som tiež rada za túto skúsenosť a páčilo sa mi že nám povedali viac o ich firme a o tých ďalších možnostiach ako je napr investovanie. (Evka)

  Bolo to obohacujúce, dozvedeli sme sa nové informácie a znova sme mali novú skúsenosť za čo som vďačná. (Kika)

 • Celoštátna súťaž žiakov stredných škôl

  Ďakujeme Viktórii Gulovej za reprezentáciu našej školy v 55. ročníku celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v disciplíne - písanie na počítači.

 • Výsledky olympiády z účtovníctva

  1. online kolo olympiády z účtovníctva

  bolo koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). 1. kolo prebiehalo online formou testu 23. 03. 2021. Zapojilo sa z celého Slovenska 131 žiakov, z ktorých  štyria pre porušenie pravidiel boli dikvalifikovaní. Našu školu reprezentovali žiaci 4. ročníka: Dávid Machovec - umiestnil sa na 41. mieste, Dávid Uhlár - sa umiestnil na 46. mieste a na 52. priečke skončila Ninka Múdra. Blahoželáme.

 • Vyhrali sme 26.Medzinárodný Veľtrh cvičných firiem v Prahe!

  Historický úspech našej školy: cvičná Firma REBORN s.r.o. zo 4.A vyhrala 18.3. 2021 celý medzinárodný Veľtrh CVF v Prahe a odniesla si titul Najlepšia Firma! Aj naše ďalšie dve cvičné firmy 21kapkejks s.r.o. a Batyk and Custom  s.r.o. z 3.A sa umiestnili na popredných miestach a potvrdili tak kvalitu ich umiestnení z predchádzajúcich troch veľtrhov (november 2020 Nitra, december 2020 Praha, marec 2021 Ostrava). Týmito výsledkami sa naša OA zaradila na popredné miesto vo "veľtržnej" úspešnosti Cvičných Firiem v celoslovenskom meradle. Sme na našich študentov veľmi hrdí a srdečne im blahoželáme!

 • „Najlepší online vyučujúci cvičnej firmy 2020“ - špeciálna cena pre našu vyučujúcu!

  Anketu „O najlepšieho online vyučujúceho cvičnej firmy 2020" vyhlásila ešte v decembri 2020 Metropolitná univerzita Praha a Česká pošta, ktorej zástupcovia v odbornej porote vyhodnotili všetky príbehy a nominácie zaslané žiakmi cvičných firiem zo SR a ČR

  -Metropolitní univerzita Praha a Česká pošta, vědomi si náročnosti pedagogické práce vyučujících fiktivních firem, která je násobena současnou on-line výukou, se rozhodly každým rokem udělit titul PROFESOR STAR vyučujícímu, který se dlouhodobě, významně a úspěšně podílí na výchově mladých podnikatelů v rámci výuky fiktivních firem.“

  - odborná porota sa rozhodla udeliť špeciálnu cenu PROFESOR STAR pani učiteľke Fuernkranz Fulierovej z našej OA za mimoriadny prínos v rámci vzdelávania v oblasti podnikateľskej a finančnej gramotnosti. Srdečne gratulujeme!

  -Výsledky ankety, ktorej vyhodnotenie prebehlo on-line počas Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem Praha 2021, nájdete na:

  https://www.imup.cz/rubriky/aktualne/zname-nejlepsiho-on-line-vyucujiciho-fiktivnich-firem-2020-a-prvni-profesor-starfiktivnichfirem/?fbclid=IwAR3zqCZMkPsrlx40JbLurbwTMK3E1EtP_SxA8KhbtN9vxWlklEnWiTuHqh8

 • 13.Veľtrh Cvičných firiem Ostrava

  Nesmiene pyšní sme boli na našich študentov počas online Veľtrhu Cvičných Firiem v Ostrave, kde napriek tomu, že boli prázdniny, výborne reprezentovali našu školu. Svojimi výsledkami potvrdili zúročenie ich práce v Cvičných Firmách a to aj počas neľahkej situácie lockdownu. 23 Cvičných firiem zo 4 krajín bojovalo o umiestnenia v prvej päťke v jednotlivých kategóriách. Každá z našich firiem sa umiestnila a 21kapkejks, s.r.o. bola NAJÚSPEŠNEJŠOU firmou Veľtrhu podľa súčtu umiestnení v jednotlivých kategóriách, kde zo 7mich kategórií bola v prvej päťke 6 krát. Srdečne blahoželáme.

 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 10. 02. 2021 sa naši študenti Blanka Červeňanská z II. A a Igor Zelenay z III. A zúčastnili krajského kola olympiády z anglického jazyka dištančnou formou. Na základe celkového súčtu bodov za test i ústnu skúšku sa umiestnili:

  V kategórii 2A Blanka Červňanská z celkovým počtom bodov 53 na 5. mieste

  V kategórii 2B Igor Zelelnay z celkovým počtom bodov 55 na 4. mieste

  Srdečne blahoželáme!

   

 • SIP Senica

  Blahoželáme Viktórii Gulovej k postupu do celoslovenského kola v súťaži Spracovania informácií na počítači v disciplíne písanie na počítači, ktorá sa uskutoční v marci v Martine. Pekný výkon podala aj Natália Geršičová. Účasť v krajskej súťaži si vyskúšal aj Lukáš Gabriš. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Internetová súťaž ZAV Zvolen 2021

  Ďakujeme našim šikovným študentom Viktórii Gulovej, Natálii Geršičovej a Lukášovi Gabrišovi za reprezentáciu školy v súťaži ZAV Zvolen. Všetci dosiahli skvelé výkony v celoslovenskej konkurencii. Najlepšie umiestnenou bola Viktória Gulová 9. miesto v odpise s penalizáciou 50. Držíme im palce 10. februára na súťaži SIP Senica.

 • Oznam pre deviatakov a ich rodičov

  Záujemcom o štúdium v študijnom odbore 6317M-obchodná akadémia oznamujeme, že uvedený študijný odbor je od šk.r.2021/2022 možné študovať pod vedením skúsených pedagógov z našej školy  na SOŠ chemickej na Nerudovej ulici v Hlohovci, kam je potrebné i zasielať  prihlášky na štúdium.

 • Potvrdenia o návšteve školy

  je možné získať elektronicky podľa tohto návodu :

  Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?

   

 • Bronzová priečka pre cvičnú firmu

  V dňoch 9.-10.12.2020 sa naši študenti cvičných firiem z 3.A a 4.A (2.skupina) zúčastnili Česko-slovenského on-line veľtrhu fiktívnych firiem v Prahe, ktorú organizovala MUB banka Metropolitnej Univerzity. V silnej konkurencii 56 firiem sa nestratili a dokázali svoje podnikateľské schopnosti na výbornú.

  Elektronická prezentácia Cvičnej firmy REBORN s.r.o. postúpila do užšieho výberu 11tich najlepších prezentácií, a tak naše študentky Kristína Svodová a Nikola Petreková zo 4.A bojovali 10.12.2020 o čo najlepšie umiestnenia, kedy naživo profesionálnym spôsobom odprezentovali svoju cvičnú firmu. Odborná porota ocenila ich vystúpenie postupom do super finále, kde dievčatá skutočne zabojovali a nakoniec obsadili úžasnú bronzovú priečku. Srdečne blahoželáme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Škola je k 31.08.2021 zrušená
  Tehelná 4, Hlohovec
 • 033/5559420

Fotogaléria