Ochrana osobných údajov

Cvičná firma PRAKTIKUM

   

O CVIČNEJ FIRME

Jedná sa o predmet vyučovaný na našej škole v treťom a štvrtom ročníku (2 hodiny týždenne).

Cvičná firma je zariadená ako reálna firma a má základné oddelenia bežného reálneho podniku, napríklad personálne oddelenie, sekretariát, právne oddelenie, obchodné oddelenie, oddelenie pre marketing a reklamu, ekonomické oddelenie a i. Ide o simuláciu činností oddelení v skutočnej firme, kde majú žiaci možnosť urobiť aj chybu, ktorá nemá taký ekonomický dopad ako v reálnom podniku, ale plní výchovnú funkciu.

Cvičné firmy majú rôzne predmety podnikania a navzájom medzi sebou obchodujú. Práca v cvičnej firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, prípadne iných účastníkov a rozvíja v účastníkoch cieľových skupín multidisciplinárne zručnosti, tzv. kľúčové kompetencie: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť, rozvíjať seba, podnecovať rozvoj iných a používať najnovšie informačné technológie. Cvičná firma podporuje kreativitu, rozvíja spoluprácu a prezentáciu výsledkov, napomáha získavať schopnosti orientovať sa v hospodárskej praxi a pohotovo reagovať. Je mostom medzi teóriou a praxou a pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život – umožňuje im získať prax, ktorú od nich vyžaduje skoro každý nový zamestnávateľ. A okrem iného ich zbavuje aj „strachu“ z podnikania a reálneho pracovného života.

SLOVENSKÉ CENTRUM CVIČNÝCH FIRIEM - SCCF

http://www.sccf.sk/

Metodicky a organizačne podporuje odborné vzdelávanie žiakov stredných škôl prostredníctvom simulácie firemného života. Cestou predmetu "cvičná firma" motivuje osvojovanie zručností a činností potrebných pre uplatnenie sa absolventov škôl pri zakladaní a riadení malých a stredných podnikov. SCCF v tomto procese simuluje orgány štátnej správy: registrový súd, odbor živnostenského podnikania a daňový úrad, banku, sociálnu a zdravotnú poisťovňu a úrad práce. SCCF radí pri zakladaní a prevádzkovaní cvičných firiem na školách, organizuje odborné vzdelávacie akcie a medzinárodné veľtrhy pre cvičné firmy.

 

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

V tomto školskom roku máme na našej škole 4 cvičné firmy:

3.A - 21 kapkejks s.r.o. - kapkejkáreň

FB   https://www.facebook.com/21kapkejks/

21kapkejks.webnode.sk

3.A1 - 21 kapkejks s.r.o. – kapkejkáreň, vznik firmy september 2018. Netradičná pekáreň, ktorá nielen pečie úžasné kapkejky, ale aj organizuje catering sladkých dobrôt na rôzne príležitosti. Novinkou je kapkejk, ktorý upečieme podľa želania a chutí zákazníka (cesto, plnka, topping) a zákazník si ho môže sám dozdobiť rôznymi dobrôtkami a ozdobami. K tradičnej ponuke patria bezlepkové a vegánske kapkejky. Pre športovcov ponúkame proteínovú kapkejkovú energetickú bombu. U nás vás čaká malý košík veľkej lásky.

 

Úspechy:

- 3.miesto Najlepšia prezentácia -  Veľtrh V4 Košice október 2019

- 3.miesto Najlepšie logo, 3.miesto Najlepšia elektronická prezentácia - regionálny Veľtrh CVF Sereď december 2019

- 1.miesto Najlepší stánok, 2.miesto Najlepšie logo, 2.miesto Najlepší leták, 3.miesto Najlepšia elektronická prezentácia, 3.miesto Najlepšia reprezentantka firmy - 8. Mezinárodní veletrh fiktivních firem Olomouc, január 2020

- 3.miesto Najlepšia prezentácia, MUB súťaž o najlepšiu prezentáciu – Praha, február 2020

- 1.miesto Najlepšia prezentácia, 3.miesto Najlepšia vizitka, 3.miesto Najlepší Katalóg, 3.miesto Najlepší slogan -  13.Veletrh fiktivních Firem Ostrava, marec 2021

- 3.miesto Najlepší Katalóg, postup do finále TOP 10 letákov súťaže MUB Banky a konečné 6 miesto – 26. Mezinárodní veletrh fiktívnich firem Praha, marec 2021

 

3.A - Batyk and Custom, s.r.o. - výroba batikovanej módy

https://batyk-custom.webnode.sk

3.A2 - Batyk and Custom, s.r.o. - výroba batikovanej módy, vznik firmy september 2020. Tisícročná tradícia batikovania v novom šate s novými materiálmi a prírodnými farbivami. U nás je každý zákazník dizajnérom – farby na svoje tričká, mikiny, šatky, rúška... si vyberá každý zákazník sám. Módni poradcova sú samozrejme pripravení s výberom farieb pomôcť podľa typu pleti, vlasov a osobnostných znakov. Novinkou je merch vytváraný v spolupráci so známou You-tuberkou Jancucik, ktorá nám aj robila modelku v našom novom Katalógu. Vyfarbite sa s nami!

 

Úspechy:

- postup do finále TOP 11 elektronických prezentácií a konečné 7.miesto – Medzinárodný Veľtrh CVF Nitra 2020

- 4.miesto Najlepšia prezentácia - 13.Veletrh fiktivních Firem Ostrava, marec 2021

- postup do finále TOP 20 elektronických prezentácií a konečné 11.miesto v prezentáciách, postup do finále TOP 10 letákov súťaže MUB Banky a konečné 7 miesto, celkovo 15.miesto v celkovom hodnotení Top Firma celého Veľtrhu – 26. Mezinárodní veletrh fiktívnich firem Praha, marec 2021

 

4.A - Reborn s.r.o. - iná reklamná agentúra

  FB     https://www.facebook.com/Reborn-104126677683770/

www.reborn-sk5.webnode.sk

4.A1 - Reborn s.r.o. – „iná“ reklamná agentúra, vznik firmy semtember 2019. Reklamná agentúra, ktorá vašu firmu zvyditeľní Eco Friendly. Reklamné predmety upcyklujeme, hľadáme im aj iné využitie, pridanú hodnotu, ktorá pomáha chrániť našu prírodu. Novinkou sú vizitky a letáky, ktoré obsahujú semienka rastlín, ktoré si zákazník môže potom zasadiť. My využívame metódy REcycle, REuse, REduce, REpair, pretože sme REBORN.

 

Úspechy:

- 1.miesto Najlepšie logo, 2.miesto TOP Cvičná firma - regionálny Veľtrh CVF Sereď december 2019

- 1.miesto Najlepší Katalóg - 8. Mezinárodní veletrh fiktivních firem Olomouc, január 2020

- 3.miesto Najlepšia prezentácia, MUB súťaž o najlepšiu prezentáciu – Praha, november 2021

- 2.miesto Najlepšia vizitka -  13.Veletrh fiktivních Firem Ostrava, marec 2021

- 1.miesto Najlepšie firemné rúško, 2.miesto Najlepší Katalóg, postup do finále TOP 20 elektronických prezentácií a konečné 5.miesto v prezentáciách a celkovo 1.miesto v celkovom hodnotení Top Firma celého Veľtrhu – 26. Mezinárodní veletrh fiktívnich firem Praha, marec 2021

 

4.A - Hola Churros s.r.o. - výroba španielskej špeciality

https://hola-churros.webnode.sk/kontakt/

4.A2 - Hola Churros s.r.o. - výroba španielskej špeciality, vznik firmy semtember 2019. Ak chcete niečo nové a netradičné, nemusíte cestovať. Prinesieme slnečné Španielsko rovno k vám. Organizujeme aj  catering španielskych sladkých dobrôt na rôzne príležitosti. Nebuďte smutní, že nemôžete vycestovať, naše churros prídu k vám.

 

Úspechy:

- 2.miesto Inovatívny Produkt - regionálny Veľtrh CVF Sereď december 2019

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novinky

Kontakt

  • Škola je k 31.08.2021 zrušená
    Tehelná 4, Hlohovec
  • 033/5559420

Fotogaléria